ENGLISH

首页 > 教务通知

本学期本科学生评教通知

     来源:jiaowuchu     日期:2017-06-16 11:46     浏览次数:

 各位同学:
        本学期已经接近尾声, 请尽快完成本学期学生评教。
        请登陆综合教务系统,点击“教学评估”,对本学期所学课程和授课教师进行评价,学生评教为匿名反馈,请客观、真实填写。
        系统关闭时间为2017年6月30日。