ENGLISH

首页 > 教务通知

关于秋季学期开学初“补考报名”补报名的通知

         日期:2017-08-28 04:18     浏览次数:

 
2017年秋季学期开学初补考报名工作已于825日上午9点结束。近日,陆续有学生到教务科申请办理补报名手续,考虑到学生错过补考会将临退学等压力,经研究决定,对错过补考报名的学生按照以下方式进行补报名:
1.个人提出书面补考申请,说明原因,由辅导员确认签字;
2.因个人原因未按照补考时间要求报名的,由学院对学生进行院内通报批评;通报批评材料于第二周报教务科备案,未备案者补考成绩作无效处理。
报名截止时间2017829日上午10:30
请各学院通知学生。
 
 
                                                                             教务科
                                                                       2017828