ENGLISH

首页 > 教务通知

《高等数学(Ⅱ)》重修通知

         日期:2018-01-13 10:48     浏览次数:

 
各位同学:
2018年春季学期重修《高等数学(Ⅱ)》的学生选择周末重修班上课。已选择普通班重修的学生,请本人登录综合教务系统中进行调整。具体课堂信息如下:
1.重修课堂01:《高等数学(Ⅱ)》,课程号100616M002,课序号02
 2.重修课堂02:《高等数学(Ⅱ)》,课程号100616M002,课序号03
 
 
 
                                                           教务处